Ugodnosti kartice Diners Club Golf Card

Zavarovanja

Zavarovanje hole in one*

Čeprav je za igranje golfa potrebno veliko truda in pridobljenega znanja, pa k doseganju dobrih rezultatov velikokrat pripomore tudi kanček sreče. Če s prvim udarcem zadenete določeno luknjo, vam Diners Club zagotovi kritje dokazanih stroškov vabila oziroma prireditve (zapitka) v vrednosti 10,00 EUR/osebo (DDV vključen) in velja samo za vse osebe po listi rezultatov, vendar v skupnem znesku ne več kot 2.000,00 EUR. Pogoj za uveljavljanje zavarovalnine je, da se tekmuje na uradnem golf turnirju in na uradnem igrišču v Republiki Sloveniji ter z razdalje, ki so veljavne za par 3 (85-220 jardov oz. približno 78-201 m). "Hole in one" mora biti ustrezno dokumentiran s strani pooblaščenih oseb turnirskega vodstva in pooblaščenih oseb golf igrišča.

Zavarovanje golf opreme ob poškodbi na golf igrišču*

Preživljanje prostega časa na zelenicah ne poteka vedno povsem po načrtih in včasih nas spremljajo tudi nevšečnosti. V Diners Club-u smo poskrbeli, da jih čim hitreje odpravimo, saj omogočamo zavarovanje, ki ga lahko uveljavite ob poškodbi golf opreme (palice in torba), nastale na uradnem igrišču za golf v Sloveniji. Zavarovanje poškodbe golf opreme na golf igrišču krije stroške do vrednosti 2.000,00 EUR po škodnem dogodku pod pogojem, da se je poškodba golf opreme zgodila na uradnem golf igrišču v Republiki Sloveniji med igro golfa. Uveljavljanje škode je možno le ob predložitvi računa o nakupu oz. popravilu opreme in potrdila s strani uradnega prodajalca golf opreme, da je poškodba nastala zaradi napake na opremi in bi bilo popravilo brezplačno, če bi garancija še veljala. Pri poškodovanih predmetih zavarovalnica krije stroške strokovnega popravila, v kolikor je to mogoče, drugače pa vrednost nove nabave. Vso poškodovano oz. zamenjano opremo mora zavarovanec/zavarovalec pred izplačilom zavarovalnine dostaviti zavarovalnici. Zavarovalnica ne krije in ne povrne stroškov, če poškodovanje golf opreme oziroma lom palice nastane v garancijskem roku in je stroške dolžan kriti oziroma povrniti proizvajalec ali prodajalec.

Zavarovanje golf opreme proti kraji na golf igrišču*

Nepridipravi se pojavijo tudi tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Za umirjeno in brezskrbno igranje je poskrbljeno z zavarovanjem, ki se uveljavlja ob kraji opreme za golf (palice in torba), ki se je zgodila na uradnem golf igrišču v Sloveniji.Zavarovanje kraje golf opreme na golf igrišču krije stroške do vrednosti 1.000,00 EUR po škodnem dogodku pod pogojem, da je do kraje golf opreme prišlo na uradnem golf igrišču v Republiki Sloveniji. Uveljavljanje škode je možno le ob predložitvi računa o nakupu ukradene opreme in zapisnika policije o prijavi kraje.

Zavarovanje odgovornosti iz naslova igranja golfa*

Včasih med igro golfa zadošča en sam trenutek, ko nas zapusti sreča in nehote povzočimo škodo osebam ali stvarem na igrišču za golf. Pri zavarovanju odgovornosti zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira izključno iz naslova igranja golfa na uradnem igrišču v R Sloveniji in ki ima za posledico:

  • telesne poškodbe ali bolezen, ki prizadene osebo, vključno s smrtjo, ki nastopi kot posledica poškodbe oziroma bolezni osebe (poškodovanje oseb) in/ali 
  • uničenje, poškodbo ali tatvino stvari (poškodovanje stvari).

Limit kritja znaša 21.000,00 EUR po posameznem škodnem dogodku. Območje kritja je omejeno izključno na uradna golf igrišča v Republiki Sloveniji.

* vsa zavarovanja lahko uveljavljate izključno v kolikor je beležimo uporabo kartice Diners Club - Golf ali kartico Diners Club Exclusive v zadnjih 30 dni. 

Green Fee ugodnosti v Sloveniji

Več... Na slovenskih igriščih vam kartica omogoča tudi do 25% ugodnejše cene za green fee.

Ugodnosti Green Fee po igriščih Popust
Diners CUBO golf Ljubljana  - 25%
Lipica - 10%
Mokrice - 20%
Golf Otočec - 10%
Livada Moravske Toplice - 23%


Ugodnosti kartice Diners Club - Golf Card v tujini

  • 20 % popust na green fee vam ponujamo na golf igriščih v Avstriji

Možnost udeležbe na golf turnirjih Diners Club-a

Neformalna druženja so bila že od nekdaj prijetna in prav zaradi tega se je Diners Club odločil, da za svoje člane organizira golf turnirje, na katerih se lahko pomerite s prijatelji in z znanci, ki jih srečujete tudi v poslovnem svetu. Diners Club za vsak turnir pripravi tudi posebne in bogate nagrade. Udeležba na turnirju ni avtomatična, ampak se morate na posamezen turnir prijaviti.  Število prostih mest je omejeno.

Ugodni nakupi opreme za golf

S kakovostno in primerno opremo in v primernih oblačilih je igranje vsekakor udobnejše.

  • Nadlersport - do 15 % popusta
  • Hole in One - do 15 % popusta
  • Prva Liga, AFP Dobova - do 10 % popusta
  • Golfarna - do 15% popusta*

*popust ne velja za električne vozičke JuCad, JuStar in Motocaddy